ได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว

โค้ดโปรโมชั่นจะถูกส่งไปยังเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดการใช้งานภายหลังจบงาน